Nieuwe Voorzitster

PERSBERICHT 

Nieuwe voorzitter voor de Klasseboeren 

Schapenhoudster en zorgboerin Berdien van Everdingen is 22 februari 2018 gekozen als nieuwe voorzitter van de vereniging Klasseboeren. Met deze benoeming neemt ze het stokje over van Hermien van der Aa. Ze vindt het een voorrecht deze positie te mogen bekleden. De verbinding tussen boer en burger verdient veel aandacht. Ze wil Klasseboeren stimuleren verbindingen aan te gaan met hun omgeving. Berdien heeft alle Klasseboeren gevraagd met welke opdracht ze de komende jaren aan de slag mag gaan. Om meer inzicht te krijgen in wat er leeft bij de leden is ze voornemens ieder lid persoonlijk te bezoeken, om zo de ontwikkeling van de vereniging nog beter af te stemmen op de wensen van de leden.  

Gezonde voeding en beweging zijn momenteel belangrijke thema’s in de opvoeding en in de opleiding van leerlingen. Deze bewustwording biedt een legio kansen voor de Klasseboeren. Het project Jong Leren Eten biedt mogelijkheden voor ondersteuning van onze organisatie, het opzetten van nieuwe netwerken en financiering van educatiebezoeken en organisatie ontwikkeling. 

Als voorzitter van de Klasseboeren zal Berdien ook mee gaan draaien in het landelijke platform van Boerderijeducatie Nederland.