Melkveebedrijf Zonnenberg

Even voorstellen

Wij zijn Bert en Wilma Zonnenberg en hebben een melkvee/fokbedrijf in de mooie omgeving van Herpen in Noord-Oost Brabant. We hebben 2 dochters Jade en Lieve en vinden het erg belangrijk om kinderen te laten
kennis maken met het leven en werken op de boerderij. Op ons melkveebedrijf zijn het hele schooljaar educatiebezoeken mogelijk. We hebben veelal roodbonte koeien die 2 maal per dag traditioneel gemolken worden.
Er worden op ons bedrijf iedere week kalfjes geboren die bij ons opgroeien tot volwassen koe. Er is op ons bedrijf veel te zien,te beleven en te leren. De kinderen zien hoe wij de dieren verzorgen,voeren en
hoe de melkkoeien uiteindelijk melk kunnen produceren die wij dagelijks drinken en/of eten of produkten die van deze melk gemaakt worden.
Het zien van hoe een koe gemolken wordt,hoeveel en hoe een koe eet en drinkt maakt steeds weer veel indruk op de
kinderen. Het belevend leren is vooral wat kinderen aanspreekt.

We werken tevens ook met educatief materiaal,afhankelijk van de groep en de wensen van de school maken we een passend programma. Ieder bezoek kan anders zijn omdat er steeds wordt gekeken en geluisterd naar waar de interesse van de groep ligt. Ook kunnen we speciale voedingslessen aanbieden volgens en speciaal lesprogramma”lekker in je vel”.

Programma

Na een kleine introductie krijgen de kinderen een stofjas en laarzen aan zodat ze zich een echte boer of boerin voelen en gaan we met de klas het erf rond. Zo bekijken we in de stallen en daarbuiten hoe de kalfjes en koeien leven en door ons verzorgt worden,maar ook hoe bijv. het voer wordt bewaard,welke machines er dagelijks worden gebruikt om de dieren te voeren en melken.
Er is voor de kinderen op onze boerderij veel te zien en te beleven omdat ze veel dingen zelf mogen doen. Ook is er volop ruimte voor het stellen van vragen.

Afsluiting

Als afsluiting drinken we gezamenlijk nog een glaasje melk en proeven we nog een lekker stukje kaas,en ondertussen evalueren we het klassebezoek. Het is voor ons weer iedere keer bijzonder leuk om te zien hoe enthousiast de kinderen,de juf of meester en de ouders weer terug naar school gaan.

Een bezoek aan onze boerderij blijkt daarom steeds weer voor kinderen erg de moeite waard.

U bent daarom van harte welkom met uw klas. Wij ontvangen klassen op woensdag en vrijdag,andere dagen evt. in overleg.

Adres “de Zonnenberg “

Bert en Wilma Zonnenberg
Wooijstraat 1
5373 LB Herpen