Subsidie “Lekker naar Buiten” start 1 september

Subsidie Jong Leren Eten

Lekker naar buiten was een groot succes voor het schooljaar 2019 – 2020.

Subsidie weer beschikbaar
Voor het schooljaar 2020-2021 is de subsidie weer aan te vragen vanaf a.s. dinsdag 1 september. Registeren kan t/m 30 september. Wees er dus snel bij. De subsidie aanvraag verloopt via de site van Jong Leren Eten.

Met als motto ‘Lekker naar buiten!’ kunnen alle scholen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs én kinderopvanglocaties subsidie aanvragen voor drie activiteiten:
1) moestuinieren, 2) koken of 3) een excursie of gastles op het gebied van voeding. De kans dus om eens bij een Klasseboer op bezoek te gaan!

Met deze tegemoetkoming in de kosten wil Jong Leren Eten (JLE) scholen en kinderopvang stimuleren om kinderen en jongeren in aanraking te laten komen met informatie en activiteiten over voeding. Daarmee leren zij op een praktische manier gezonde en duurzame keuzes maken.

Aanmelden voor een bezoek op de boerderij kan via ons inschrijfformulier.