Subsidie “Lekker naar Buiten” weer beschikbaar

Subsidie Jong Leren Eten

Stimulans 
Met als motto ‘Lekker naar buiten!’ kunnen alle scholen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs én kinderopvanglocaties een financiële bijdrage aanvragen voor drie activiteiten:

  • Moestuinieren
  • Koken
  • Excursie of gastles op het gebied van voeding; dus ook een bezoek aan een Klasseboer!

Met deze tegemoetkoming in de kosten wil het programma Jong Leren Eten (JLE) scholen en kinderopvang stimuleren om kinderen en jongeren in aanraking te laten komen met informatie en activiteiten over voeding. Daarmee leren zij op een praktische manier gezonde en duurzame keuzes maken. Aan deze tegemoetkoming zijn voorwaarden verbonden.

Gezonde School
De uitvoering van de subsidieregeling vindt plaats in samenwerking met het programma Gezonde School. Scholen kunnen de subsidie ook gebruiken als opstapje om structureel en planmatig te gaan werken aan een gezonde leefstijl via de Gezonde School-aanpak.

Meer informatie 
Zie de website Stimuleringsbijdrage Lekker naar buiten! voor meer informatie.

Een Klasseboer bezoeken
Aanmelden voor een bezoek op de boerderij kan via ons inschrijfformulier.