Subsidie vanaf 2 september – OP IS OP!

Subsidie Jong Leren Eten

Meld je snel aan voor de subsidie bij MijnGezondeSchool!
De tweede ronde start 2 september.

Stap 1: Belangstellingsregistratie loopt van 2 september t/m 30 september 2019.

Stap 2: Selectie en Toewijzing loopt van 1 oktober t/m 8 oktober 2019

Uiterlijk 8 oktober krijgen alle scholen die belangstelling hebben getoond bericht of zij JLE-subsidie toegekend krijgen of niet.

Met als motto ‘Lekker naar buiten!’ kunnen alle scholen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs én kinderopvanglocaties subsidie aanvragen voor drie activiteiten:
1) moestuinieren, 2) koken of 3) een excursie of gastles op het gebied van voeding. De kans dus om eens bij een Klasseboer op bezoek te gaan!

Met deze tegemoetkoming in de kosten wil Jong Leren Eten (JLE) scholen en kinderopvang stimuleren om kinderen en jongeren in aanraking te laten komen met informatie en activiteiten over voeding. Daarmee leren zij op een praktische manier gezonde en duurzame keuzes maken.

Elk schooljaar is er 630.000 Euro beschikbaar. Daarvoor kunnen maximaal 315 subsidieaanvragen gehonoreerd worden. Per schoollocatie kan maximaal 2.000 Euro aangevraagd worden.

Het aanvraagproces verloopt via www.mijngezondeschool.nl van Gezonde School.

Aanmelden voor een bezoek op de boerderij kan via ons inschrijfformulier.