Melkveebedrijf De Scheerskamp (Hernen)

Melkveebedrijf De Scheerskamp

Over ons

Wij zijn Jos en Hermien van der Aa en wij runnen samen melkveebedrijf de Scheerskamp te Hernen. Op onze boerderij proberen wij op een duurzame, maatschappelijk verantwoorde wijze melk te produceren. Wij melken ongeveer 80 koeien en verzorgen daarnaast het bijbehorende jongvee. Rondom de boerderij hebben we een ruime huiskavel, waarop onze koeien de hele zomer naar hartelust kunnen grazen, herkauwen en luieren. De weilanden die bij onze boerderij horen worden ook gebruikt voor de voederwinning voor de rest van het jaar.

Naast het werken met de koeien vinden wij het een uitdaging te werken met leerlingen, leerkrachten en andere leergierigen. Wij bieden dan ook een uitgebreid educatie programma dat volledig wordt afgestemd op de wensen van de bezoekende groep.

Wat hebben wij te bieden

Wij bieden voor iedere groep een programma dat is afgestemd op de wensen van de te bezoeken groep. Wij leveren dus altijd maatwerk en hopen op die manier een belangrijke bijdrage te leveren aan de leerervaring van de scholieren. Voorbeelden van onderwerpen die wij behandelen zijn: “Hoe wonen de koeien ?”, “Gezonde voeding, hoe doe je dat ?”, “Duurzaam ondernemen, wat houdt dat in ?” en “De boerderij vroeger en nu”, Daarnaast zijn ook alle door de school aangedragen thema’s bespreekbaar.

Na een korte uitleg gaan de kinderen zelf aan de slag op de boerderij, om antwoorden te zoeken op vragen van ons en van zichzelf. Wij vinden dat kinderen het meeste leren door het zelf te ontdekken. In onze opdrachten verwerken wij o.a. vakken als taal, rekenen, verzorging, sociale omgang en biologie.
Aan het einde van de les komen we met de hele groep samen om de leerervaringen van de kinderen uit te wisselen.

Doelgroepen
Wij stellen lessen samen voor leerlingen van zowel het primair als het secundair onderwijs. Daarnaast hebben wij veel ervaring met het werken met kinderen uit het speciaal basisonderwijs.

Een boerderijles is te boeken op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag.

Adres
Melkvee- en educatieboerderij De Scheerskamp
Jos en Hermien van der Aa
Piekenbroek 3
6616 BN Hernen
www.descheerskamp.nl