Dank aan alle sponsoren. Door hen kan er gelukkig vaak korting gegeven worden op boerderijbezoeken.

Kosten

De kosten voor een boerderijbezoek bedragen € 160,00 per klas van maximaal 30 personen (alle extra leerlingen € 1,- extra).

Omdat een educatieve praktijkles bij Klasseboeren aansluit bij de kerndoelen van het basisonderwijs, kunt u het reguliere onderwijsbudget van uw school hiervoor aanspreken. Ook is bekostiging vanuit de Regeling Versterking Cultuureducatie mogelijk.

Kortingen

Voor de groepen 3,4 5,6,7 en 8 van het basisonderwijs bedraagt het bezoek aan een melkveebedrijf € 30,00 dankzij sponsoring door ZuivelNL, ketenorganisatie van de zuivelsector. Informeer voor eventuele andere kortingen en speciale acties bij de contactpersoon van de regio, waar u een Klasseboer wilt bezoeken. De kortingen zijn mogelijk tot het gestelde maximum aantal scholen is bereikt.

Financiering en sponsoring

Klasseboeren probeert de kosten zo laag mogelijk te houden, zodat de educatieve praktijklessen binnen het bereik van zo veel mogelijk scholen komen. We zijn altijd op zoek naar:

  • Strategische partners. Dit zijn veelal organisaties en samenwerkingsverbanden uit het agrarisch bedrijfsleven, die er – net als wij – belang bij hebben dat kinderen en jongeren een juist beeld krijgen van de agrarische sector. Ook grotere bedrijven leveren soms een bijdrage;
  • Subsidiegevers. Regionale en plaatselijke overheden hechten veel waarde aan aandacht voor plattelandsontwikkeling en educatie op het gebied van natuur en milieu, zodat ook jongere generaties hiervoor oog krijgen;
  • Sponsors. Dit kunnen zowel plaatselijke als landelijk werkende bedrijven of bedrijfsketens zijn (bijvoorbeeld in de voedingsmiddelenindustrie of de supermarktwereld) die het belangrijk vinden dat de consument van morgen op de hoogte is van de manier waarop ons voedsel geproduceerd wordt;
  • Samenwerkingspartners. Dit zijn bedrijven en organisaties die educatief materiaal ter beschikking willen stellen.

Uiteraard treden we in overleg over tegenprestaties op maat. Dat kan variëren van logo vermelding op de website en ander informatiemateriaal tot en met exposure bij speciale evenementen.

Heeft u belangstelling? Neem dan contact op met de secretaris van Klasseboeren via
verenigingklasseboeren@gmail.com