Campagne: Educatieboeren hangen voor leerkrachten de slingers op

Door corona is boerderijeducatie het afgelopen anderhalf jaar vrijwel niet mogelijk geweest. Vlak voor de zomer is de mogelijkheid tot een bezoek naar de boerderij gelukkig weer verruimd en kunnen scholen weer een les op de boerderij boeken. Met de social media campagne “Educatieboeren hangen voor leerkrachten de slingers op” wil het platform Boerderijeducatie Nederland een boost geven aan de bekendheid van lessen op de boerderij.

Boerderijeducatie is een feestje, maar wel één met inhoud

Bij educatieboeren van Boerderijeducatie Nederland kunnen schoolklassen terecht om in veilige, hygiënische omgeving een kwaliteitsvolle les te volgen. Met de campagne worden leerkrachten op de hoogte gebracht dat ze tijdens een bezoek ook meteen hun verjaardag met de klas kunnen vieren. De educatieboeren van Boerderijeducatie Nederland zorgen voor een feestelijk ontvangst.

“Het is goed nieuws dat schoolklassen weer naar de boerderij mogen. Zowel voor de klassen, als voor de educatieboeren, om weer een leuke en leerzame dag met elkaar te beleven. We hopen dat de campagne veel klassen aanmoedigt zich aan te melden voor een boerderijles, want zo’n boerderijles is echt een feestje – en al helemaal als de leerkracht dan ook nog eens jarig is!”

Arjan Monteny, voorzitter van Boerderijeducatie Nederland.

Praktijkles op de boerderij

Educatieboeren ontvangen zowel schoolklassen uit het basisonderwijs als ook het voortgezet onderwijs. Een praktijkles op de boerderij voegt veel toe aan de theorie. Een boerderijles helpt kinderen en jongeren bij wereldoriëntatie en het besef van hun eigen wereld. Leren over waar je voedsel vandaan komt, maar ook thema’s als waterbeheer, biodiversiteit en duurzaamheid komen daarbij aan de orde. Een educatieboer weet de les precies af te stemmen op de vraag van de leerkracht. Door zelf te zien, te horen, te ruiken, te proeven en te voelen doen de leerlingen een mooie ervaring op. De frisse lucht, beweging en speelse manier van leren zorgen ervoor dat kinderen beter presteren.

Educatieboeren nodigen schoolklassen door het hele jaar heen uit om bij hen op de boerderij lessen te komen volgen. De reacties en terugkerende bezoeken van de schoolklassen tonen aan dat de lessen die worden aangeboden goed aansluiten bij de behoeften van de leerkrachten én de kinderen. Op de website www.boerderijeducatienederland.nl zijn door heel Nederland de 325 educatieboeren te vinden die voor leerkrachten dit feestje willen organiseren.

Platform Boerderijeducatie Nederland

Het Platform Boerderijeducatie Nederland bestaat uit een samenwerking van 18 regionale initiatieven op het gebied van boerderijeducatie. Het platform wordt gefinancierd door de deelnemende educatieboeren en ontvangt subsidie van ZuivelNL en het programma Jong Leren Eten. Educatieboeren ontvangen een vergoeding voor educatielessen van scholen, Agrifirm, Platform Melkgeitenhouderij, Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV), Stichting Blij met en Ei en ZuivelNL. De LTO vakgroep Multifunctionele landbouw coördineert en ondersteunt het platform.

Bron: https://www.boerderijeducatienederland.nl/campagne-educatieboeren-hangen-voor-leerkrachten-de-slingers-op/