Over ons

Een educatiebezoek op een boerderij is een aanvulling op het reguliere onderwijs door praktijkervaringen. Kinderen leren niet alleen met hun hoofd, maar ook door voelen, proeven en doen. Door Teleac is een filmpje gemaakt van één van de bezoeken. De filmpjes op deze pagina geven een mooie impressie.

Een boerderijbezoek leent zich goed voor het realiseren van sociaal-emotionele doelen. Hierbij valt te denken aan sociale vaardigheden, waardering voor natuur en milieu en betrokkenheid bij de leefomgeving. Er wordt regelmatig aangegeven dat kinderen geen idee meer hebben waar de melk vandaan komt, hoe een appel groeit en waarvan brood wordt gebakken.

Ook het onderwijs heeft in haar kerndoelen een belangrijk deel ingeruimd voor de oriëntatie op jezelf en de wereld.

Ervaring leert dat de onderbouw het meest geïnteresseerd is in boerderijdieren en verwerking van agrarische producten. Verzorging en verantwoordelijkheidsgevoel zijn dan belangrijke thema’s.

Voor de bovenbouw is het belangrijk dat leerlingen zowel in theorie als praktijk leren waar en hoe ons voedsel geproduceerd wordt en op welke wijze landbouwhuisdieren gehouden worden. Ook onderwerpen als techniek, gebruik machines op de boerenbedrijven, en natuur, seizoensinvloeden, respect voor mens, dier en land, leven en dood, komen aan de orde.

Tenslotte is het de Klasseboer zelf die door een boeiend maar gestructureerd verhaal met aandacht voor didactische lesopbouw, de kinderen echt laat leren door beleven.

Boerderijeducatie Nederland


Klasseboeren maakt deel uit van het Platform Boerderijeducatie Nederland, een samenwerking van regionale initiatieven van boerderijeducatie, LTO Nederland en ZuivelNL. De regionale initiatieven bestaan uit boerenbedrijven uit verschillende sectoren die zich richten op het basis-, middelbaar en speciaal onderwijs, waarbij kinderen zelf kunnen zien, horen, voelen en beleven waar ons voedsel vandaan komt. De deelnemende partijen hebben met elkaar kwaliteitseisen op het gebied van veiligheid, hygiëne en educatieve vaardigheden afgesproken. Bedrijven ontvangen daarvoor het Keurmerk Boerderijeducatie Nederland.
Op de website www.boerderijeducatienederland.nl kunnen leerkrachten per provincie zien welke educatieboerderijen te bezoeken zijn en is lesmateriaal per sector samengebracht.

 


 


Inspiratie voor een educatieve les bij Boer Henk van Bijzonder Brabants

 


De Pendula Kindercentrum Talentdagen met bezoek aan de Klasseboeren

 


Een impressie hoe een bezoek aan een Klasseboer eruit ziet

 


Informatie over de educatieve doelen van Klasseboeren


Nog een impressie van het bezoeken van een Klasseboer

Veelgestelde vragen

Onze educatieve boerderijbezoeken zijn geschikt voor alle leerlingen, van basisschool tot beroepsonderwijs, speciaal of regulier. De inhoud van het bezoek wordt voor iedere groep afgestemd met de leerkracht.

Aan een educatiebezoek nemen maximaal 30 personen excl. begeleiding deel, tenzij anders overeengekomen. Het is niet mogelijk om kinderen mee te nemen, die niet in de klas zitten waarvoor het educatiebezoek bedoeld is.

Gemiddeld duurt een boerderijbezoek 1,5 uur.

De boerderij, het erf en de stallen, zijn geschikt gemaakt voor het ontvangen van kinderen en vormen dus een veilige omgeving. Wacht bij aankomst bij de ingang van het bedrijf totdat de Klasseboer of -boerin uw klas komt halen. Dan worden de ‘huisregels” nog even met u en de kinderen besproken.

Dieren kunnen ziek worden van mensen. Indien nodig krijgt iedereen bedrijfskleding en/of schoeisel aan die tijdens de hele rondgang op het bedrijf moeten worden gedragen. Laat de kinderen kleding dragen die tegen een stootje kan. Ze moeten zich vrij voelen op de boerderij.

In verband met de hygiëne is het belangrijk om niet met eigen rubberlaarzen naar het educatiebezoek te gaan. Schoon schoeisel is voldoende.

Er mag niet worden gegeten en gedronken tijdens het bezoek. Op een gepast moment wordt door de Klasseboer of -boerin iets te drinken en/of een versnapering uitgedeeld.

De school is verantwoordelijk voor het vervoer van en naar de educatieboerderij. De kosten van het vervoer zijn voor rekening van school. De boerderijen liggen vlakbij Tilburg, Breda, Eindhoven, Oosterhout, Oss, Nijmegen of Den Bosch. Diverse bedrijven kunnen door de leerlingen per fiets bezocht worden.

Vanaf € 30,00 al naar de boerderij!!

Informeer voor eventuele kortingen en speciale acties bij de regiocoördinator waar u een Klasseboer wilt bezoeken. Er zijn vaak diverse sponsormogelijkheden en/of acties.

Zo kunnen de groepen 3, 4, 5, 6, 7 en 8 reeds voor € 30,00 een melkveebedrijf bezoeken, leerlingen van 1 t/m 8 naar een varkensbedrijf bezoeken en kunnen leerlingen ook met subsidie naar een kippenbedrijf en melkgeitenbedrijf. Dit wordt mogelijk gemaakt door de ZuivelNL, POV, Stichting Blij met een Ei en Vakgroep Melkgeitenhouderij. Voor kortingen, acties en vergoedingen vanuit ZuivelNL geldt wel een maximum. Dus vraag altijd naar de mogelijkheden voor jou klas of school.

Tevens kunt u bij Jong Leren Eten terecht voor een subsidieaanvraag voor het bezoeken van onze Klasseboeren.

Standaard bedragen de kosten voor een boerderijbezoek € 160,00 per klas van maximaal 30 personen (elke extra leerling € 1,00). Een educatief bezoek bij een Klasseboer sluit aan bij de kerndoelen van het onderwijs. Dat betekent dat het reguliere onderwijsbudget van uw school hiervoor is aan te spreken. Ook is het vanuit de Regeling Versterking Cultuureducatie te bekostigen.

Per klas zijn er minimaal twee personen begeleiding nodig. Deze zijn mede-verantwoordelijk voor de discipline in de groep tijdens het educatiebezoek. Indien er meerdere personen nodig zijn bespreken we dit met u.

Ouders die de kinderen vervoeren met hun auto zijn uiteraard welkom. Van hen wordt verwacht dat zij het bezoek niet verstoren.

Er is veel en geschikt lesmateriaal beschikbaar. De contactpersonen kunnen u hier meer over vertellen.

Een bezoek boeken kan door contact op te nemen met de contactpersoon van de regio of door het contactformulier in te vullen.

Dit formulier vindt u bij “inschrijven” rechts boven in uw scherm.

De contactpersoon neemt dan zo snel mogelijk contact met u op. Aan de hand van uw wensen kan er een bezoek gepland worden.