Platform Boerderijeducatie Nederland van start

Maar liefst veertien partijen hebben donderdag 22 september het convenant ‘Platform Boerderijeducatie Nederland’ ondertekend. Alle deelnemers zijn actief op het gebied van boerderijeducatie. LTO Nederland en ZuivelNL maken deel uit van de ondertekenaars en onderschrijven daarmee het belang van goede educatie op het gebied van gezonde voeding en de herkomst daarvan. Kees Romijn was als bestuurder vanuit de LTO vakgroep Melkveehouderij en ZuivelNL aanwezig. Aansluitend werd het Keurmerk Boerderijeducatie Nederland-bord onthuld.

‘Het platform verenigt ruim 220 boerenbedrijven uit verschillende sectoren die zich richten op het basis- en voortgezet onderwijs, zowel regulier als speciaal onderwijs’, zegt Romijn, ‘Kinderen kunnen zelf zien, horen, voelen en beleven waar gezonde voeding vandaan komt. De samenleving vindt dit heel belangrijk, goed dat 220 agrarische bedrijven hier een gezamenlijk antwoord op geven.’
‘Het zou goed zijn als meer agribusinesspartijen zich zouden committeren aan het platform’, zegt Annette van Velde, voorzitter van het platform. ‘Een praktijkles op de boerderij voegt veel toe aan de theorie. Jongeren weten bijvoorbeeld vaak niet waar hun voedsel vandaan komt. Een boerderijles helpt kinderen bij wereldoriëntatie. Op een boerderij zijn maatschappelijke vragen over bijvoorbeeld leven en dood, voortplanting, voeding en gezondheid dagelijkse kost. Leerlingen leren hierover na te denken en ze te bespreken. Ook helpt een boerderijles bij de ontwikkeling van praktische vaardigheden, zoals meten, determineren, interviewen en onderzoeken.’

Kwaliteit

De deelnemende partijen hebben kwaliteitseisen gesteld op het gebied van veiligheid, hygiëne en educatieve vaardigheden. Bedrijven ontvangen daarvoor het Keurmerk Boerderijeducatie Nederland. Op de website www.boerderijeducatienederland.nl kunnen leerkrachten zien welke educatieboerderijen te bezoeken zijn en is lesmateriaal per sector samengebracht.