Klasseboeren

Belevend leren op de boerderij

Onze missie/visie

Veel kinderen en jongeren hebben geen idee meer waar de melk vandaan komt, hoe een appel groeit en waarvan brood wordt gebakken. Bij de Klasseboeren in Noord-Brabant en Rijk van Nijmegen leren ze op een praktische en aansprekende manier van alles over:

 • de herkomst en productie van ons voedsel
 • het belang van natuur en milieu
 • de zorg voor een goede leefomgeving

Onze activiteiten

Tijdens goed voorbereide en gestructureerde praktijkles in moderne agrarische bedrijven verkennen de leerlingen de wereld van ons voedsel: van grond tot mond. Het is meer dan een ‘leuk uitje’, maar een onvergetelijke ervaring waarin meerdere leerdoelen aan bod komen. Het gaat niet alleen om educatie op het gebied van voedsel, natuur en milieu, maar ook om sociaal-emotionele vorming. De praktijkles op de boerderij sluit aan bij de theorieles op school. De les is door de boer(in) samen met de docent/leerkracht voorbereid. Er is voldoende lesmateriaal beschikbaar op verschillende thema’s, zoals:

 • akkerbouw
 • tuinbouw
 • melkvee
 • paarden
 • varkens
 • natuurbeheer

Hiermee kan het bezoek goed worden voorbereid en afgerond.

Onze aanpak

De ondernemers/boeren sluiten optimaal aan op de belevingswereld van de kinderen/jongeren en houden de kerndoelen van het onderwijs goed in het oog. Belangrijke randvoorwaarden zijn:

 • welbevinden en betrokkenheid van de bezoekers: dankzij een vertrouwde sfeer voelt iedereen zich vrij vragen te stellen
 • goede voorbereiding met leerkrachten en begeleiders leidt tot ervaringsgerichte gesprekken
 • inspirerende leeromgeving: de leerlingen zien zo veel mogelijk concrete activiteiten en worden uitgedaagd al hun zintuigen te gebruiken
 • ruimte voor initiatief: de kinderen krijgen de kans zelf ervaringen op te doen, zowel tijdens het bezoek als later tijdens de verwerking op school
 • veiligheid staat voorop, zowel fysiek als sociaal-emotioneel.

Onze doelgroepen

We geven praktische en concrete informatie aan een brede doelgroep van kinderen en jongeren, waarbij we zo goed mogelijk aansluiten op de verschillende niveaus en categorieën:

 • kinderdagverblijven
 • basisonderwijs
 • speciaal onderwijs
 • buitenschoolse opvang
 • voortgezet onderwijs
 • dagcentra

Onze organisatie

De vereniging Klasseboeren bestaat uit agrarische ondernemers met een grote verscheidenheid aan bedrijven, aangesloten bij de ZLTO. We laten kinderen en jongeren graag de liefde voor ons vak zien en koppelen dit aan educatieve activiteiten. We ondersteunen elkaar door:

 • gezamenlijke activiteiten ter vergroting van onze pedagogische en didactische vaardigheden
 • jaarlijks toetsing in de vorm van visitatie en zelfonderzoek om de kwaliteit te verbeteren en te borgen
 • gezamenlijk te werken aan onze public relations (o.a. via social media) en contacten met onderwijs en verenigingen
 • ons gezamenlijk netwerk te onderhouden en te vergroten
 • samen te zoeken naar financiering waardoor deelname aan onze activiteiten voor zo veel mogelijk scholen en verenigingen binnen bereik komt