Melkveebedrijf Kamp (Raamsdonk)

Fam Kamp

Even voorstellen
Net buiten de bebouwde kom van Raamsdonk, ligt ons modern melkveebedrijf. Wij, Arian en Wendy Kamp, hebben een melkveebedrijf met 120 melkkoeien. De melkkoeien worden door een melkrobot gemolken. De koeien moeten zelf naar de robot lopen, ook ‘s nachts gaat het melken gewoon door. In de stal mogen de koeien zelf bepalen wanneer zij eten, slapen of gemolken worden. In de zomer mogen de koeien ook naar buiten om in de wei gras te eten.

Tijdens het boerderij bezoek worden de kinderen meegenomen in de levencyclus van de koe en de melkproductie. We starten bij de jonge kalveren en vertellen iets over de geboorte, de opvoeding, pubertijd en huisvesting. Bij de melkkoeien laten we voelen en ruiken wat voor eten een koe nodig heeft om melk te geven. Ook geven we aandacht aan de verzorging van de dieren. Na het collectieve bezoek krijgen de kinderen een vragenlijst, waarbij ze, in groepjes, de vragen moeten beantwoorden.

Het programma van het bezoek sluit aan op de lesstof, die de kinderen op school krijgen. Vanuit elk thema kunnen wij het bezoek aanpassen, zodat het voor de kinderen een leerzame en bijzondere ervaring is.

Melkveebedrijf Kamp
Lageweg 5
4944 AR Raamsdonk