Schooteindhoeve (Vlierden)

Leren door Zintuiglijke beleving en Verwondering op deze boerderij

Wie

De boerderij van Peter en Hanneke Verberne-Manders en hun 4 kinderen is gelegen tussen Helmond en Deurne aan natuurgebied de Bikkels met zijn eeuwenoude jeneverbesstruiken. Het is een gemengd bedrijf met als hoofdtak melkvee en als neventakken varkens, 2 bijzondere gastenverblijven, een oorlogsmuseum, een creatief atelier en een bezoektuin.

Waarom

De boerderij is zintuigen prikkelend voor alle leeftijden, daarom willen we dit graag delen met jeugdige bezoekers. Wij vinden het belangrijk dat kinderen en jong volwassenen de kans krijgen om met eigen ogen te zien waar hun voedsel vandaan komt. En niet alleen dat. Wij willen ook bij hen een stuk bewustwording creëren waarom wij de praktijkervaring op een boerderij en leven “buiten een virtuele” wereld heel belangrijk vinden. Ook willen we meegeven aan de kinderen dat het voor hen gezond is om

 1. allerlei soorten van voedsel te leren eten en dus te proeven,
 2. buiten te spelen en vies te worden,
 3. risico’s te durven/mogen nemen en
 4. ervaringen te ondergaan.

Een bezoek aan de boerderij is een verrijking voor de woordenschat van kinderen. Er is veel taal ontstaan op een boerderij. Woorden als weiland, dijk, hooi, hectare en polder kunnen in hun context worden beleefd en beklijven daardoor beter bij de kinderen.

Ook rekensommen komen hier aan bod.

 1. Hoeveel liter geeft een koe per dag en hoeveel liter is dat dan per jaar?
 2. Van een hectare land komt zoveel kilo graan, hoeveel is dat per vierkante meter en
 3. hoeveel broden kun je daar van bakken?

Kinderen ervaren in de praktijk hoe de boer het rekenen gebruikt in zijn dagelijkse werk.

Wat

Veel docenten die op boerderijbezoek zijn geweest geven aan dat de directe ervaringen die kinderen opdoen op de boerderij lang beklijven. Langer dan wanneer ze over dezelfde onderwerpen alleen uit een boekje leren. Een docent zegt het als volgt:

‘Op school wordt er uit het platte vlak geleerd, terwijl op de boerderij alle zintuigen worden geprikkeld en er zo een heel netwerk in de hersenen wordt geactiveerd’.

Het verzorgen van dieren, de buitenlucht en het echt meewerken met de boer en boerin wordt als belangrijk ervaren. Kinderen mogen hier de melk komen proeven, de koeien en kalveren aanraken, de geur van de mest opsnuiven en vooral ook horen en zien wat er zoal gebeurt op het erf.

Wij hebben voor iedere doelgroep een uitgebreid lesprogramma aangepast aan de leeftijd of het niveau van de bezoekende kinderen/tieners/jong volwassenen. We gaan (“al spelend”) leren. Kinderen die “spelend leren”, denken zelf na. Ze trainen hun fantasie en motivatie. Ze nemen risico’s en kleuren buiten de lijntjes en ze leren samen te werken.

Enkele voorbeelden van wat we zoal doen tijdens een excursie met de jongere kinderen:

 • Rondleiding met een speurtocht met opdrachten,
 • klusjes doen op het erf zoals kalfjes melk geven, koeien voeren en aaien,
 • het hooi en de maiskorrelbak beleven.

Voor de bovenbouw en het VO komen onderwerpen aan bod zoals:

 • kringlooplandbouw,
 • de anatomie van het vee,
 • wat voor soorten voer eet het vee,
 • 3-weg rotatiekruising,
 • voerconversie,
 • wat gebeurt er met de mest,
 • wat is ecologische footprint,
 • waarom weinig mechanisatie op ons erf, etc.

Het lesprogramma kan in overleg ook afgestemd worden op een bepaald thema.

Conclusie

Boerderij educatie is bedoeld om kinderen en jongeren op actieve en belevende wijze, middels hoofd, hart en handen kennis te laten maken met en waardering te krijgen voor het platteland en al haar facetten.

Bij ons op de boerderij staan tevens de 3 G’s  hoog in het vaandel: Gemoedelijkheid, gezelligheid en gastvrijheid.

Ben je benieuwd en kun je niet wachten neem dan een kijkje op onze website www.schooteindhoeve.nl of like ons op facebook Schooteind Hoeve Vlierden.

Graag tot ziens op onze boerderij!

VOF. Verberne

Fam. Verberne-Manders,
Schooteindseweg 24,
5756PG Vlierden

www.schooteindhoeve.nl

Facebook: Schooteind Hoeve Vlierden/Hanneke Verberne.