Melkveebedrijf de nieuwe Schatkuil (Overasselt)

Melkveebedrijf de nieuwe Schatkuil
Wij zijn John Arts en Nicole van de Pas en wonen samen met onze drie dochters op deze boerderij. We hebben een melkveebedrijf met 90 melkkoeien en 70 stuks jongvee.. We streven op onze boerderij een gesloten kringloop na, door de mest van onze koeien te gebruiken om het voedsel van onze koeien te produceren.

Jaarlijks worden er op onze boerderij meer dan 100 kalfjes geboren. Onze boerderij is gelegen aan de rand van het mooie natuurgebied de Overasseltsevennen.

Tijdens het klassebezoek aan onze boerderij leren de kinderen hoe hun eten wordt geproduceerd, met behulp van hun hart, hoofd en handen.

Na de inleiding in onze ontvangstruimte, krijgen de kinderen een lekker zuiveldrankje. Daarna gaan de kinderen met behulp van een speurtocht het bedrijf bekijken. Op verschillende plaatsen worden door de kinderen opdrachten gemaakt. Deze opdrachten kunnen in overleg met de school worden samengesteld.

Enkele voorbeelden van de onderwerpen zijn:

Melkveebedrijf algemeen o.a. van kalfje tot koe.
Biologie, anatomie van de koe en het herkauwen
Aardrijkskunde, waar in Nederland vind je welke soorten van landbouw
Voedsel, wat wordt er van melk gemaakt, en hoe gezond is melk.
Vrschil tussen kruiden en onkruiden
Landschapselementen op de boerderij
Tot slot sluiten we het klassebezoek gezamenlijk af met een alles samenvattende opdracht, om te zien of de kinderen alles hebben begrepen.

Een bezoek aan onze boerderij sluit aan op de kerndoelen van het onderwijs. Enkele voorbeelden hiervan zijn

Nederlands:
Begrijpend lezen tijdens de speurtocht
Mondeling taal gebruik door het stellen van vragen en samen te overleggen

Rekenen:
Schattend en tellend leren oppervlakte en aantallen te bepalen, optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen

Orientatie op de wereld en op jezelf:
Waar wordt ons voedsel geproduceerd en hoe kun je hier zelf duurzaam mee omgaan.

Natuur:
Leren over de bouw van planten en dieren, en hoe functioneren ze.
Klimaat en seizoenen

Melkveebedrijf De nieuwe Schatkuil
John Arts en Nicole van de Pas
Schatkuilsestraat 7
6611 KB Overasselt